درباره ما

فروشگاه جم با بیش از ۵۰سال سابقه در حوزه تاسیسات-درخیابان طالقانی مشغول به فعالیت میباشد. مدیریت این مجموعه توسط آقایان کلانکی اداره میشود

مهران گلپایگانی